Privacy Policy

 

Lavital Produktie B.V. en uw persoonsgegevens

Lavital Zwaag B.V., Lavital De Wijk B.V. en Lavital Drunen B.V., onderdeel uitmakende van Lavital Produktie B.V., hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom verwerken wij uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming ter beschikking aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of wanneer de wet dat vereist. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als Lavital Produktie B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Het is belangrijk u erop te wijzen dat het mogelijk is dat we dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Bezoek deze pagina nog eens als u op de hoogte wilt blijven: mogelijke veranderingen posten we hier.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en met welk doel?

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze producten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Manieren voor het verzamelen van persoonsgegevens bij Lavital Produktie B.V. omvatten de volgende grondslagen;

 • De overeengekomen opdracht
  Ten behoeve van de volgende doelstelling(en): administratieve doeleinden, afhandelen van uw betalingen, communicatie over de opdracht, het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht, uitlevering van uw bestelling.
 • Toestemming van inschrijving voor de nieuwsbrief
  Ten behoeve van de volgende doelstelling(en): informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen via e-mail.
 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of connectie op Sociale Media
  Ten behoeve van de volgende doelstellingen(en): informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
 • Toestemming van onze websitebezoekers
  Ten behoeve van de volgende doelstelling(en): verbeteren van de gebruikerservaring met onze website, en andere aspecten van onze communicatie met/aan u. Voor meer informatie over welke informatie wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt, bekijk hiervoor ons Cookiesbeleid.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lavital Produktie B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (o.a. frequentie bezoek, tijdsduur, paginabezoek, chatgegevens);
 • Internetbrowser en apparaat type;

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Lavital Produktie B.V. verzamelt persoonsgegevens op drie manieren:

 • Gegevens die u zelf aan ons verstrekt: middels proactieve communicatie (persoonlijk, telefonisch of via e-mail), order, offerte, nieuwsbrief inschrijving, invullen van formulier op onze website, gebruik chatfunctie op onze website.
 • Gegevens die we van andere bronnen ontvangen: middels connectie op Sociale Media, marktonderzoek van derde partijen.
 • Gegevens die wij automatisch verzamelen: middels websitebezoek of het openen/klikken van onze e-mails.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Lavital Produktie B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wij zullen uw persoonsgegevens na de bepaalde bewaartermijn verwijderen, tenzij de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat we uw gegevens bewaren (bijvoorbeeld in verband met een verzoek van de belastingdienst).

Gezien de lange levensduur van de artikelen die wij verkopen (matrassen en boxsprings), zijn wij -in geval van een koopovereenkomst- genoodzaakt uw persoonsgegevens voor een periode van 20 jaar te bewaren. In het geval van artikelen met een minder lange levensduur (dekbedden, kussens, beddengoed) zijn wij genoodzaakt uw persoonsgegevens voor een periode van 7 jaar te bewaren. De gegevens die wij zullen bewaren omvatten:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw IP-adres, surf- en zoekgedrag worden bewaard in cookies. Lees in ons Cookiesbeleid over wat cookies precies zijn en hoe lang wij deze gegevens bewaren.

Heeft u zich aangemeld voor onze nieuwsbrief? Wij zullen uw emailadres uit ons e-mailmarketingsysteem verwijderen indien we twee jaar lang geen betekenisvol contact met u hebben gehad. Wanneer we verwijzen naar “betekenisvol contact” bedoelen we in dit specifieke geval situaties waarin u onze nieuwsbrieven opent, doorklikt of direct erop reageert.

 

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Lavital Produktie B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen, maar ook fysieke ruimtes waar uw gegevens zijn opgeslagen.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Gegevensverstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons ter beschikking stelt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. De gegevens worden wel tussen de filialen (Zwaag B.V., De Wijk B.V. en Drunen B.V.) uitgewisseld.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U behoudt verschillende rechten met betrekking tot uw gegevens, zelfs nadat u deze aan ons gegeven hebt. U hebt het recht ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, om onjuiste informatie te rectificeren of om verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wanneer we uw toestemming hebben verkregen om uw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld voor marketingactiviteiten), dan heeft u altijd het recht deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Wij zullen daaropvolgend de activiteit waarvoor uw toestemming had gegeven, stopzetten. Uw IP-adres, surf- en zoekgedrag worden bewaard in cookies. Lees in ons Cookiesbeleid meer over wat cookies precies zijn en hoe u ze uit kunt zetten, indien gewenst.

In het geval van een koopovereenkomst is het voor ons noodzakelijk uw persoonsgegevens te verzamelen en volgens de opslagtermijn te bewaren voor de uitvoering van de koopovereenkomst: het verwerken en uitleveren van de order en het naleven van de opgestelde garantievoorwaarden voor het product. Mocht u uw persoonsgegevens willen verwijderen, dan is het voor ons – zonder te beschikken over uw gegevens –  niet meer mogelijk om aan de garantievoorwaarden van uw order te kunnen voldoen.

Voor inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u via de onderstaande contactgegevens contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

 

Klachten?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

U heeft tevens altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

De Autoriteit Persoonsgegevens kunt u op de volgende manieren bereiken:

 • Telefonisch: (+31) 900 2001 201
 • Online:hier beschikbaar
 • Per post: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

 

Vragen?

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Contactgegevens

Lavital Produktie B.V.
De Corantijn 28a
1689 AP Zwaag

Email: office@lavital.nl

Wilt u uw voorkeuren voor berichtgeving wijzigen?
Dat kunt u doen door in een marketingmail van ons te klikken op de link ‘afmelden’, of door een e-mail te sturen naar office@lavital.nl.

 

 

 

Update: September 2021

 

 

BACK
Paste your AdWords Remarketing code here